Počítače Žižkov

Hledat

Záruční podmínky

 

V obchodu nabízíme prodej nového i použitého zboží. U nového zboží je zákonná záruční doba 24měsíců, někteří výrobci jí mohou ale prodlužovat. U bazarového zboží je 1rok.  Záruční podmínky se řídí platným občanských zákoníkem.

 

Kupující je povinnen bezodkladně po obdržení zboží řádně zkontrolovat její stav. Pokud je zásilka doručena poštou, případlě společností PPL, kupující zkontroluje, zda balení nevykazuje známky poškození či otevření. Pakliže k poškození dojde, je kupující povinnen zásilku reklamovat u dopravce a sepsat s ním protokol o poškození.

 

Pokud se v záruční době vyskytne na zboží závada, je kupující neprodleně a bez zbytečného odkladu povinnen uplatnit reklamaci u prodejce. Pověřená osoba pro uplatnění reklamace je provozovatel obchodu Pavel Štoll. Kupující je povinnen doručit reklamované zboží k posouzení na adresu provozovny Praha 3 - Štítného 17. Pokud se předem obě strany nedohodnou jinak, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, avšak do 30-ti dnů reklamaci vyřídit.

 

 

 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:


1) mechanickým poškozením
2) elektrickým přepětím
3) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
4) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
5) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
6) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
7) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
8) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
9) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,

Je-li zboží chráněno záruční pečetí, její porušení má za následek ztrátu záruky.

 

 

V případě vrácení zboží na základě  §53 odst.7 obč. z. je kupující povinen Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

 


 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky