Počítače Žižkov

Hledat

Obchodní podmínky

 

Provozovatel

 

Provozovatelem e-shopu a kamenné prodejny "Počítače Žižkov" Štítného 17, Praha 3, 130 00 je Pavel Štoll  (IČ: 86923706). Konaktní údaje jsou uvedeny v sekci o nás. Předměte prodeje je zejména obchod novou a použitou výpočetní technikou a službami konzultace a servisu.

 

 

Objednávky jsou závazné. Po potvrzení objednávky systém odešle potvrzující email a Vámi objednané zboží začneme připravovat.  Pokud je zboží skladem na prodejně, zpravidla je připraveno stený procovní den. Pokud je skladem u dodavatelů, může být doba přípravy i několik dní.

 

Cena zboží a dopravy.

 

cena zboží je uvedena u každé položky eshopu. Pokud uvedena není (například u náhradních dílů) je dostupná na vyžádání. Cena je konečná, nejsou k ní připočítány žádné další skryté poplatky. Provozovatel není plátce DPH, proto tato daň z nákupu již nelze odečíst. Pokud není předem ujednáno jinak, je cena poštovného a balného jednotně stanovena na 120kč. Platba je možná předem na bankovní účet (mBank), dobírkou České Pošty při převzetí balíku, nebo hotově na prodejně. Cena zboží je platná pro nabízené zboží skladem na prodejně. 

 

Změna cen je vyhrazena. Pokud nabízené zboží na eshopu již není fyzicky skladem na prodejně, a prodávající nemůže dodat stejné zboží za nabízenou cenu, může objednávku zrušit, případně kupujícímu nabídnout cenu jinou.

 

Při drašších objednávkách (zejména u zboží od jiných dodavatelů) může být požadována záloha.

 

Doprava poštou

 

Objednávky odesílané poštou zpravidla expedujeme následující pracovní den po připravení objednávky. Odesíláme doporučeně a řádně pojištěno, termín dodání již záleží na České poště, obvykle ale dorazí do 3 dnů.

 

 

Doprava Kurýrní službou PPL

 

Balíky odeslílané společností PPL odesíláme dle možností tentýž, případně následující pracovní den od připravení. Zboží je pak dopraveno k zákazníkovi následující pracovní den.

 

 

Osobní převzetí

 

Osobní převzetí je možné po připravení objednávky na provozovně na adrese Štítného 17, Praha 3 - Žižkov a to v pracovní době Po 12-20:00, Út-Pá 10:00 - 18:00. Aby bylo možno zboží náležitě prohlédnout a odzkoušet, je nutné přijít adekvátně dříve před koncem pravocní doby. O připravené objednávce Vás budeme informovat mailem. Před tímto potvrzením Vám zboží na prodejně nemusí být vydáno. Pokud na dodání pospícháte, případně nedorazí-li do následujícího pracovního dne potvrzující email, kontaktujte nás prosím telefonicky. Převzetí je nutné uskutečnit do 5-ti pracovních dnů.

 

odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

 Nejedná-li se o případ výše uvedený či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy během 14-ti dní v rámci odstoupení bez udání důvodu vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle těchto obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit, jeli dodáním zboží s vadami podstatným způsobem smlouvy porušena.

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na email obchod@gigacomputer.cz .
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a případně marketingových akcí prodávajícího.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné.
Osobní údaje kupujícího nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla. 
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na email info@pc-zizkov.cz .

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a případně marketingových akcí prodávajícího.

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné.

 

Osobní údaje kupujícího nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla. 

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky